Teme in eseji oris za izpit iz družboslovja leta 2020

Kot predmet izbire za izpit leta 2020 načrtujete družboslovje - predlagamo, da ugotovite, katere teme se lahko srečate v nalogi št. 29 (mini esej) in kakšen naj bo načrt za idealen esej (primeri šeststopenjskih esejev in pravilen argument).

Vse, kar je povezano z obliko in pravili izpita za družbo, pa tudi s sistemom za ocenjevanje dela in testnim koledarjem akademskega leta 2019–2020, najdete v članku »Enotni državni izpit iz socialnih študij leta 2020«.

Format mini kompozicije

Esej (kratek esej z elementi obrazložitve) je zadnja 29. naloga KIM-a na družbenih študijah, v kateri diplomanti povabijo, da napišejo kratko besedilo na podlagi zgornje izjave. Izbirate lahko med petimi stavki (po en za vsak pomenski blok):

 1. ekonomija;
 2. filozofija;
 3. politologija;
 4. sociologija;
 5. sodna praksa.

V predstavitveni različici KIM za leto 2020 torej FIPI ponuja teh pet tem:

Spomnimo, da je za celotno izpitno delo namenjenih 235 minut (skoraj 4 ure), od katerih FIPI svetuje, da za mini esej namenijo od 30 do 45 minut. Za pravilno izvedbo naloge št. 29 lahko dobite največ 6 glavnih točk:

 • 1 točka - za razkrivanje pomena izjave;
 • 2 točki - za pravilno razlago ključnih konceptov;
 • 1 točka - za logiko sklepanja;
 • 2 točki - za dobre primere in argumentacijo.

Načrt eseja

Prva stvar, ki jo je treba storiti v fazi priprave na Enotni državni izpit 2020 iz socialnih študij, je izdelava univerzalnega načrta eseja, na podlagi katerega lahko pišete mini eseje o različnih temah.

Strukturo šesttočkovnega eseja sestavlja 7 glavnih točk:

 1. citirati;
 2. težava;
 3. bistvo izjave;
 4. mnenje izpraševalca;
 5. argumentacija;
 6. primeri (najmanj 2);
 7. sklep.

Vsak od odstavkov se lahko razkrije v enem stavku ali v celotnem odstavku. Najmanjše in največje število besed ni urejeno, vendar strokovnjaki priporočajo, da napišete najmanj 150 in največ 450 besed. Najpogosteje se dober esej giblje od 350 do 400 besed. Ta obseg je več kot dovolj za razkritje teme, ne da bi pri tem vključili popolnoma nepotrebne informacije.

Več podrobnosti o tem, kakšen naj bi bil načrt za pisanje eseja in česa ne bi smelo biti zapisano v eseju o izpitu iz socialnih študij leta 2020, preberite v članku "Struktura eseja v družboslovju".

Teme

Za Enotni državni izpit-2020 ne bi smeli iskati gotovih esejev, saj teme eseja o družboslovju niso razkrite vnaprej, razpon možnih težav in izjav pa je precej velik.

Izkušeni vzgojitelji priporočajo, da natančno preučite vsak glavni sklop, ki je vključen v predmet "družbene študije", in se naučite pisati esej na podlagi univerzalnega načrta, pripravljenih predlog in klišejskih fraz. Ta pristop vam bo omogočil, da v času, ki ga določajo predpisi, zlahka napišete mini kompozicijo na podlagi zgodovinskih dejstev, literature, filmov ali osebnih izkušenj.

Filozofija

Ta modul je eden najtežjih za sklepanje, zato je vredno izbrati, če ste resnično močni v temi in seznanjeni z mnenji filozofov. Glavna težava tistih, ki izberejo filozofske teme, je nerazumevanje pomena izjave. Saj razumete, da takšna napaka pomeni oceno celotne naloge pri 0 točkah.

Najpomembnejša področja, ki so postavljena v bloku "filozofija", so naslednja:

Ekonomija

Gospodarstvo je bolj razumljivo za razumevanje, zato so te teme najpogosteje prednostne za udeležence izpita. Praviloma lahko med razkritjem teme o ekonomiji črpamo veliko gradiva iz vsakdanjega življenja in tudi informacij, ki jih pošiljajo uradni mediji.

V modulu "ekonomija" so najpogosteje obravnavane naslednje teme:

 • viri in potrebe;
 • dejavniki proizvodnje;
 • bistvo denarja in bogastva;
 • podjetništvo in posel;
 • konkurenca

Če temo o morebitnih težavah podrobneje preučimo, se lahko na izpitni lističi pojavijo izjave, povezane s takšnimi področji:

Za več informacij o tem, kakšen naj bo načrt eseja za tiste iz bloka "ekonomija", katere teme bodo najverjetneje izpeljane na družboslovnem izpitu leta 2020, glejte spletno video analizo:

Sociologija

Odsek je tudi zelo priljubljen, saj tudi šibki diplomanti lahko razmišljajo o predlaganih temah, ki so tesno prepletene z resničnim življenjem. Gre za esej o sociologiji, ki najpogosteje pridobi največ 6 možnih točk.

Če izberemo blok "sociologije" za pisanje eseja o družboslovju na Unified State Examination 2020, lahko trdimo svoje mnenje na podlagi primerov iz zgodovine in literature ter resničnih primerov, o katerih smo poročali v medijih.

Ta modul zajema naslednje teme:

Politologija

Te teme praviloma niso zelo priljubljene med diplomanti, saj od izpraševalca zahtevajo poglobljeno razumevanje političnih procesov, ki se odvijajo v državi, in kot primere naredijo resnične dogodke iz zgodovine in političnega življenja Rusije in drugih držav.

Šibki študentje, ki se med študijem niso lotili te teme več kot je potrebno v šolskem učnem načrtu, lahko napačno razumejo pomen izjave, kot je to primer v filozofiji, ali pa izberejo neprimerne primere, ki lahko vplivajo na izvedbo dela.

V bloku "politologija" lahko obstajajo izjave, ki zadevajo takšne teme:

Prav

V "desnem" bloku so naslednja navodila za eseje najbolj priljubljena:

 • pravo kot regulator za odnose z javnostmi;
 • enakost vseh pred zakonom;
 • pravna kultura;
 • zakonodajni postopek;
 • pravna odgovornost.

Po natančnejšem premisleku modul „zakon“ vključuje naslednja področja:

Kompleksnost bloka je v tem, da se je treba med sklepanjem sklicevati na dejanske zakone, ki veljajo v Ruski federaciji, in zapisati, kdaj je bil zakon sprejet, in tudi, kako je vplival na družbo, kakšni pozitivni (ali morda negativni) premiki v življenju družbe so se zgodili kot posledica spremembe zakonodajo.

Več podrobnosti o tem, katere teme iz »pravega« bloka bodo najverjetneje na izpitu za enotno državo leta 2020, pa tudi o tem, kateri primeri bodo pomembni med pisanjem mini eseja, poglejte v videoposnetku:

Primeri in argumenti

Ne glede na blok 5, ki jih predlagate v KIM-u, morate izbrati prave primere za ponazoritev nekaterih procesov.

Kje najti dobre primere za argumentacijo?

 • zgodovina Rusije;
 • informacije s šolskih tečajev iz drugih predmetov;
 • Literatura
 • množični mediji (resnični dogodki našega dne);
 • osebne izkušnje.

Bodite pozorni! Specifikacije kažejo, da lahko kot primere navajate osebne izkušnje. Vendar je vredno to storiti le v skrajni sili, če ne bi mogli izbrati drugih, bolj dragocenih primerov.

Kakšno naj bo delo pri dejanski argumentaciji pri pisanju eseja o družbenih študijah na USE leta 2020 in kaj morate upoštevati pri pripravi načrta mini eseja, glejte spletno usposabljanje:

Pustite Komentar