Koledar poročanja za leto 2020: tabela

Poročanje organizacij in samostojnih podjetnikov je lahko končno glede na rezultate poročevalnega leta in vmesno. Koledar poročanja v letu 2020 v obliki tabele vam bo povedal, katera poročila je treba predložiti v različnih mesecih leta in roke, ko je to treba storiti. Spremembe glede pogojev ne pričakujemo, vendar bodo za nekatere dokumente uvedeni novi obrazci, ki jih morajo izpolniti poslovni subjekti.

Poročanje o rokih v letu 2019

Zamuda pri predložitvi poročil lahko povzroči ne samo globe za uradnika in družbo, ampak tudi blokiranje njegovih poravnalnih računov. Zato je pomembno, da regulativne organe pravočasno poročite o vseh vidikih podjetja. Za spremljanje skladnosti z roki bo pomagal koledar predložitve poročil do leta 2020.

Koledar označuje rok za oddajo vsakega poročila, ki ga določa zakon. Če bo leta 2020 izpadel prost dan (koledar ali počitniški nedelovalni), se rok za vložitev prestavi na naslednji delovni dan (odstavek 7, člen 6.1 Davčnega zakonika Ruske federacije). To pravilo velja tako za zvezne kot za regionalne praznike posameznih konstitutivnih entitet Ruske federacije.

Rok za oddajoNaslov poročilaObdobje poročanja

1. četrtina

9.01Obvestilo o prehodu na poenostavljeni davčni sistem / sprememba predmeta obdavčitve
Obvestilo o zavrnitvi ali opustitvi oprostitve DDV
15.01Podatki o zavarovanih osebah v PFR (SZV-M)December 2019
Obvestilo o zavrnitvi dela na poenostavljenem davčnem sistemu leta 2020, izgubi takšne pravice in prehodu na nov davčni režim
20.01Poročilo o številu oseb2019
Izjava o davku na vodo
Dnevnik prejetih in izdanih računov v elektronski obliki4. četrtina 2019
Enkratni (poenostavljeni) obračun davka2019
Izjava UTII4. četrtina 2019
Dokumentarno poročilo 4-FSS o uporabi socialnih prispevkov. zavarovanje2019
25.01Izjava o DDV4. četrtina 2019
Elektronsko poročilo 4-FSS2019
30.01Izračun zavarovalnih premij (RSV)
1.02Deklaracija o prometnem davku
Izjava o davku na zemljišče
15.02SZV-Mjanuarja
Podatki o številu in plačah zaposlenih (P-4)
Obvestila in dokazila za oprostitev DDV, njegovo podaljšanje za naslednjih 12 mesecev ali zavrnitev oprostitve
28.02Poročilo o davku od dohodka (1151006 KND)januarja
1.03Podatki o zavarovalniškem listu zavarovancev (SZV-starost)
Potrdilo 2-NDFL z znakom 2 (nezmožnost zadrževanja davka)
2.03Podatki o dejavnostih samostojnega podjetnika (1-IP)
4.03Podatki o proizvodnji in pošiljanju blaga in storitev P-1februarja
15.03SZV-M
P-4
30.03KND 11510062019
februarja

2. četrtina

1.04Izjava o davku na nepremičnine2019
Računovodski izkazi (Bilanca stanja, Izkaz denarnih tokov, Izkaz denarnih tokov)
2-dohodnina
6-dohodnina
Izjava USN
Izjava
4.04P-1marš
15.04SZV-M
P-4
Potrditev glavne dejavnosti v FSS2019
22.04Revizija računov1. četrtina
Enotna poenostavljena izjava
Poročilo o papirju 4-FSS
Izjava UTII
25.04Izjava o DDV
Elektronsko poročilo 4-FSS
28.04KND 1151006
30.046-dohodnina
3-dohodnina2019
Izjava USN
RSV1. četrtina
Izračun akontacije davka na nepremičnine
Podatki o finančnem stanju organizacije (P-3)
4.05P-1april
15.05SZV-M
P-4
28.05KND 1151006april
4.06P-1lahko
15.06P-4
SZV-M
28.06KND 1151006

3. četrtina

4.07P-1junij
15.07SZV-M
P-4Junij / 2 četrtletje
22.07Enotna poenostavljena izjava2. četrtina
Poročilo o papirju 4-FSS
Elektronski dnevnik računov
Izjava UTII
Izjava o davku na vodo
25.07Izjava o DDV
Elektronsko poročilo 4-FSS
28.07KND 1151006
30.07RSV
Izračun akontacije davka na nepremičnine
31.076-dohodnina
4.08P-1julija
15.08SZV-M
P-4
28.08KND 1151006
4.09P-1avgust
15.09P-4
SZV-M
28.09P-3
KND 1151006

4. četrtina

4.10P-1septembra
15.10SZV-M
P-4
22.10Enotna poenostavljena izjava3. četrtina
Poročilo o papirju 4-FSS
Elektronski dnevnik računov
Izjava o davku na vodo
Izjava UTII
25.10Izjava o DDV
Elektronsko poročilo 4-FSS
28.10KND 1151006
30.10RSV
Izračun akontacije davka na nepremičnine
31.106-dohodnina
1.11Dokumenti za popust na stopnjo prispevkov za poškodbe za leto 2021
4.11P-1oktober
15.11SZV-M
P-4
28.11P-3
KND 1151006
4.12P-1november
15.12SZV-M
P-4
Urnik počitnic2021
28.12KND 1151006november
P-3

2020 novosti

Leta 2020 bo možnost oddaje poročil v papirni obliki rezervirana samo za predstavnike malih podjetij (z dohodkom do 800 milijonov rubljev in povprečnim številom do 100 zaposlenih). V primeru zamud pri tranzitu jih je bolje poslati po pošti vsaj en teden pred zadnjim datumom. Kazni so predvidene tudi, če je obravnava poročil prestavljena brez krivde prevajalca.

Od leta 2020 je za vse druge subjekte uvedena obvezna oddaja dokumentov v elektronski obliki po telekomunikacijskih kanalih. Poleg tega letni računovodski izkazi ne bodo več predloženi statističnim organom, temveč le davčnemu organu na lokaciji podjetja. Pri elektronski vložitvi težava z zamudo pri dostavi običajno ni pomembna. Pošiljatelj prejme obvestilo z datumom in časom prejema poročila, ki ga lahko pozneje uporabi kot dokazilo o oddaji v določenih rokih.

Druga novost je dodatno poročilo pokojninskemu skladu, imenovano "SZV-TD" (Informacije o delovni dejavnosti delavcev). Načrtuje se, da jo bo uvedel od začetka leta 2020 in jo predložil pred 15. dnevom vsakega meseca (ustrezno bo dobava s SZV-M).

Globe

Višina možnih glob zaradi kršitve rokov za oddajo poročil v letu 2020 se določi glede na vrsto dokumenta, ki ni bil predložen:

Vrsta dokumentaAdministrator odgovornost
Davčna napoved, RSV, 4-FSS5% neplačanega plačila (najmanj 1000 rubljev, največ 30% zneska neplačila) za vsak mesec zamude (vključno z nepopolnim)
SZV-M, SZV-STAGE500 rub za vsako osebo
2-dohodnina200 rub za vsak izročen izvod
6-dohodnina1000 rub za vsak mesec zamude (vključno z nepopolnim)
MSRP Računovodstvo200 rub za vsak neuspeli dokument
Poročilo o številu oseb200 rub

Poleg tega plačilo globe ne odpravlja potrebe po predložitvi zapadlega poročila.

Oglejte si video: Tabela brasileirão 2019 rodada 19 (Januar 2020).

Pustite Komentar