Bolniško plačilo leta 2020

Načelo in pravila plačila bolniških odsotnosti v letu 2020 bodo podobna tistim, ki so veljala v prejšnjih letih. Znesek bo izračunan na podlagi povprečnega dnevnega zaslužka in zavarovalnih delovnih izkušenj. Edine spremembe bodo vplivale na najvišjo višino dodatka in po možnosti na minimalno, če bo vlada odobrila novo minimalno plačo.

Pravila za izračun

Osnova za izročitev bolniške odsotnosti je lahko nezmožnost zaposlenega za delo ali potreba po oskrbi bolnih družinskih članov. Obvezen pogoj za prejem nadomestila za dneve odsotnosti z delovnega mesta so uradna zaposlitev in odbitki od plače prispevkov v sklad za socialno zavarovanje. Vsa vprašanja v zvezi s plačilom dajatev za začasno invalidnost urejajo zakon št. 255-FZ, kakor je bil spremenjen 27.12.2018.

Za plačilo bolniške odsotnosti v letu 2020 veljajo naslednja pravila:

 1. Izračun se opravi od 1. dneva bolezni: prve tri plača delodajalec, nato FSS.
 2. Če je bolniška odsotnost posledica industrijske poškodbe ali poklicne bolezni, ugodnost ni odvisna od delovne dobe in se vedno plača v višini 100%.
 3. Če se je bolezen začela med počitnicami, se ta podaljša za ustrezno število dni ali pa zaposleni dobi podobno obdobje v drugem obdobju. Bolniška odsotnost se plačuje po standardni shemi.
 4. Delodajalec je dolžan izračunati v roku 10 dni po tem, ko delavec predloži potrdilo o nezmožnosti za delo, plačilo pa skupaj z najbližjo plačo.
 5. Pri skrbi za družinske člane je najdaljše možno plačano obdobje odvisno od njihove starosti in drugih odtenkov.
SorodnikMožno trajanje
Za eno bolniško odsotnostSkupaj skozi vse leto
Otrok, mlajši od 7 letBrez omejitev60
Otrok, mlajši od 7 let, v prisotnosti bolezni s posebnega seznama FSSBrez omejitev90
Otrok star 7-15 let1545
Otrok s posebnimi potrebami (mlajši od 18 let)Brez omejitev120
Otrok, star manj kot 18 let, z virusom HIV ali drugimi boleznimi (člen 6, str. 5, št. 255-FZ)Brez omejitevBrez omejitev
Še en član družine730

Splošni postopek izračuna

Izračun bolniške odsotnosti leta 2020 temelji na zaslužku zaposlenega za dve leti pred začetkom bolezni. Postopek za izračun zneska nadomestila bo naslednji:

 • Določite povprečno dnevno plačo (D) glede na rezultate dveh let po formuli:

D = (leto1 + leto2) / 730, kjer

Leto1 in Leto2 - znesek zaslužka za zadnji dve leti, 730 - število dni za isto obdobje (če je bilo eno leto prestopno leto, se uporabi vrednost 731).

 • Pomnoženo število pomnožite s številom dni odsotnosti z dela (glede na potrdilo o nezmožnosti za delo).
 • Upoštevati zavarovalno dobo za skupni znesek - čas, v katerem so v njegovem imenu prispevali zavarovalni prispevki. Veljajo naslednja razmerja:
Število let izkušenjOdstotek izplačila od plače
Manj kot 5 let60%
5-8 let80%
Več kot 8 let100%
 • Primerjajte prejeti znesek z minimalnimi in največjimi ugodnostmi, saj ne more preseči določenih meja.

Omejitve izplačil

Najnižji znesek bolniške odsotnosti je meja, pod katero dnevnica ne more biti. Določa se na podlagi minimalne plače in se uporablja v primerih, ko zaposleni:

 • deluje manj kot 6 mesecev;
 • prejemal dohodek pod minimalno plačo;
 • zadnji dve leti ni bil zaposlen.

Najmanjši znesek je določen s formulo:

Min = 11 607 * 24/730 = 381,6 rub.

V izračunu se uporablja predvideni kazalnik minimalne plače za leto 2020: v primerjavi z letom 2019 se bo zvišal za 2,9%, torej bo znašal 11280 * 1,029 = 11607 rubljev.

Država je poleg minimalne vzpostavila zgornjo dovoljeno mejo povprečnega dnevnega zaslužka, ki jo lahko uporabimo za izračune. Njegova velikost se vsako leto spreminja ob upoštevanju najvišjega zneska zavarovalnih premij v skladu za socialno zavarovanje. Glede na to, da se uporabljajo kazalniki dohodka za dve skrajni leti, bodo leta 2020 veljavni podatki za leti 2019 in 2018 (865.000 oziroma 815.000 rubljev).

Tako je leta 2020 najvišji znesek bolniške plače na dan:

Maks = (815 000 + 865 000) / 730 = 2301, 37 rub.

To je največje nadomestilo, ki ga lahko zaposleni pričakuje za vsak dan odsotnosti zaradi bolezni. Če je dejanski povprečni dnevni dohodek več, se ne upošteva in ne vpliva na velikost plačila.

Primeri izračuna

Primer 1 Petrova A. je bila bolna 8 dni. Dohodek za zadnji 2 leti - 455 500 rubljev. Zavarovalna doba znaša 4,5 leta, torej se davek izračuna v višini 60% zaslužka.

D = 455 500/730 = 623,97 rubljev.

Med boleznijo Petrova A. bo prejela 623,97 rubljev. * 8 * 60% = 2995, 056 rub.

Primer 2 Moiseev Yu. Je delal 5 mesecev na svoji prvi zaposlitvi in ​​odšel 5 dni na bolniški dopust. Izplačana mu je bila plača 21.000 rubljev. (ali 700 rubljev na dan). Toda višina dajatev bo izračunana na podlagi minimalne plače in ugotovljene minimalne plače. Tako bo za 5 dni odsotnosti z dela prejel 381,6 * 5 = 1908 rubljev.

Primer 3 Za Kovalenko R. se izračuna bolniška odsotnost 11 dni. Zavarovalne izkušnje znašajo 9 let, zaslužek za leto 2018–2019 znaša 830.000 in 845.000 rubljev. Za leto 2018 bo v izračun vključenih le 815.000 rubljev. (kot največji možni indikator). Povprečni dnevni zaslužek je znašal:

D = 815.000 + 845.000 / 730 = 2.273,97 rubljev.

Plačilo za 11 dni začasne nezmožnosti za delo: 2273,97 * 11 = 25 013, 67 rubljev.